Schválený rozpočet 2022

Vyvěšeno: 25. 11. 2021

Rozpočet na rok 2022 byl schválen jako schodkový - 719.000 Kč.

Příjmy celkem ... 5.130.000 Kč

Výdaje celkem ... 4.411.000 Kč

Kompletní schválený rozpočet na rok 2022 v pdf formátu