Upozornění - úhrada poplatku za odpady

Upozorňujeme občany a chalupáře, že je třeba zaplatit poplatek za odpady na r. 2022.

Roční poplatek za 1 obyvatele přihlášeného k trvalému pobytu činí 400,- Kč, roční poplatek za nemovitost/chalupu činí 650,- Kč.

Poplatek můžete uhradit každou středu během úředních hodin (17 – 19) v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet 19923171/0100.

Při platbě převodem je nutné jako variabilní symbol použít číslo popisné nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést jméno plátce.