Schválený závěrečný účet a Přezkum hospodaření 2021

Zveřejněno: 10. 3. 2022

Schválený závěrečný účet 2021.pdf – PDF, 378 kB

FINka.pdf – PDF, 195 kB

Středočeský kraj_Zpráva OBEC JEDNORÁZOVÁ PDF Stránka.pdf – PDF, 356 kB

Výkaz zisků a ztrát 2021.pdf – PDF, 69 kB

Příloha.pdf – PDF, 84 kB

Rozvaha 2021.pdf – PDF, 88 kB