Počet členů volební komise

Volby do Zastupitelstva obce Stránka
konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji

pro volby do Zastupitelstva obce Stránka konané ve dnech 23. a 24. září 2022 minimální počet členů okrskové volební komise takto:

Volební okrsek č. 1 - 6 členů.

 

Ve Stránce, dne 22. 7. 2022

 

Dvorščík Štefan - starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Středa, 10 srpen 2022 )