Ustanovující schůze ZO - 12. 10. 2022

Ve středu 12. října 2022

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce ustanovující schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:
 
1) Informace o výsledku voleb
2) Slib nově zvolených zastupitelů
3) Volby starosty a místostarosty
4) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru a předsedy kulturní komise
5) Odměny členů zastupitelstva
 
 
Zápis č. 6 z ustanovující schůze ZO - 12. 10. 2022
 
Zápis schůze ZO č. 7 z 12. 10. 2022 
Aktualizováno ( Středa, 26 říjen 2022 )