Schůze ZO č. 8 - 16. 11. 2022

Ve středu 16. listopadu 2022

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:
 
1) Projednání a schválení Rozpočtého výhledu na roky 2023-2025
2) Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2023
3) Projednání a schválení obecně závazné Vhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství
4) Projednání dodatku č. 22 ke smlouvě s firmou AVE o uneškodňování komunálních odpadů
5) Příprava kulturních akcí v obci Stránka - Slavnostní rozsvícení stromku, Mikulášská nadílka pro děti a Posezení pro seniory v závěru roku 2022
a další ....
 
 
 
Zápis ze zasedání č. 8 - 16. 11. 2022
Aktualizováno ( Středa, 23 listopad 2022 )