Počet členů volební komise

Volba prezidenta České republiky

konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023


Stanoveni minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j i

pro volby prezidenta ČR, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023, minimální počet členů okrskové volební komise takto :

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci STRÁNKA pro volbu volbu prezidenta ČR je složena ze 6 členů

Starosta obce Stránka: Dvorščík Štefan

Ve Stránce 12. listopadu 2022

Aktualizováno ( Pondělí, 14 listopad 2022 )