12. 12. 2022 - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky ...

Zveřejněno: 12. 12. 2022

Pověření ke vstupu na pozemky a k výkonu činnosti ... - KoPÚ Mšeno v pdf - bližší info Státní pozemnkový úřad - pobočka Mělník.