Schůze ZO č. 1 - 18. 1. 2023

Ve středu 18. ledna 2023

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:
 
1) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí s firmou CETIN a.s. o umístění optických kabelů v obci Stránka
2) Projednání čerpání rozpočtu obce za rok 2023
3) Projednání instalaterských a topenářských prací pro byt č. 5 v budově zámku
4) Projednání nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn pro neuvolněné zastupitele
 
 
 
 
Zápis ze zasedání č. 1 - 18. 1. 2023
Aktualizováno ( Pátek, 27 leden 2023 )