Schůze ZO č. 2 - 1. 3. 2023

Ve středu 1. března 2023

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:
 
 
1) Projednání návrhu závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2022
2) Projednání Zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2022
3) Projednání odkoupení pozemku od sourozenců Akrmanových p.č. 58/10 v obci Stránka
4) Projednání pronájmu bývalého kadeřnictví ve Stránce
5) Celková rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci úsporných opatření v obci Tajná a Stránka
 
 
 
 
 
 
Zápis ze zasedání č. 2 - 1. 3. 2023
Aktualizováno ( Sobota, 11 březen 2023 )