Schůze ZO č. 4 - 26. 6. 2024

Ve středu 26. června 2024

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:
1) Prohlídka bytu č. 7 a určení najemníka
2) Zřízení věcného břemena ve Stránce pro p.č. 1031
3) Projednání zhotovení cesty k parkovišti u zámku
4) Odvedení dešťové vody od budovy zámku a oprava zadní zdi budovy
5) Zahájení prací na bytu č. 8 v zámku
 
 
Zápis ze zasedání č. 4 - 26. 6. 2024
Aktualizováno ( Čtvrtek, 04 červenec 2024 )