Důvod a způsob založení

Obec STRÁNKA vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. listopadu 1990.

Obec Stránka je spravována 7-členným zastupitelstvem a jménem obce vystupuje v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 zákona 367/1992 Sb. o obcích v platném znění starosta obce, který je podle ustanovení § 58, odst. 1 zákona o obcích v čele Obecního úřadu.

Již roku 1357 se uvádí jako majitel vsi Stránky pan Berka z Vilhartic. Císařský generál  Albert František rytíř Beneda z Nečtín roku 1756 prodal celý statek 1.července za 105.000,- zlatých řádu augustiniánů v Praze. V roce 1924 proběhla pozemková reforma a řád augustiniánů postupně předal Státnímu pozemkovému úřadu své polnosti.