Zasedání FV - 15. 7.2008

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 15. 7.2008

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Soňa Grünnerová, Jaroslava Kloudová

Byla provedena kontrola hospodaření Obce Stránka za 2. čtvrtletí roku 2008. Hospodářka obce paní Bendová komisi předložila pokladní doklady, faktury a bankovní výpisy.
Finanční výbor provedl kontrolu dosavadního plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2008.

Za období 1. pololetí roku 2008 nebyly v hospodaření obce shledány žádné závady.

Zapsala: L. Tylová

Aktualizováno ( Sobota, 11 červenec 2009 )