Schůze zastupitelstva - 11.11.2009

Ve středu 11. listopadu 2009 v 18 hodin se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stránce

schůze Zastupitelstva obce.

Hlavní body programu:

- diskuze o kriminalitě a bezpečnosti silničního provozu v obci - účast Policie ČR za Mšeno pro zodpovídání dotazů a připomínek zastupitelů a občanů

- projednání obecně závazné vyhlášky obce o poplatcích za svoz komunálního odpadu

- projednání plánu akcí na rok 2010, tak aby mohly být vypracovány žádosti o dotace 

- různé