Rozpočet - rok 2010

ROZPOČET 2010

PŘÍJMY (v tis.):

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti

360

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti

32

Dan z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů

32

Daň z příjmů právnických osob

400

Daň z přidané hodnoty

750

Příjmy z poplatků za likvidaci komun. odpadu

100

Poplatky ze psů

4

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1

Správní poplatky

1

Daň z nemovitostí

850

Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu

79

Ostatní neinv. přijaté transfery

120

Příjmy z kulturních akcí

4

Nájem z bytu

24

Nájem z nebytového hospodářství

22

Odměna za tříděný odpad

20

Pronájem ost. nemovitostí

30

Pronájem pozemků

2

Příjmy z finančních operací (úroky)

40

CELKOVÉ PŘÍJMY..... 2 871,0 tis.Kč

VÝDAJE (v tis.):

Pozemní komunikace

50

Odvádění a čištění odpadních vod

950

Odvádění odpadních vod, vodoteče

190

Zařízení předšk. výchovy a základního vzdělání

170

Záležitosti kultury

50

Bytové hospodářství

6

Nebytové hospodářství

60

Komunální služby a územní rozvoj

80

Nakládání s odpady

220

Ochrana přírody a krajiny

280

Požární ochrana

20

Zastupitelstvo obce

400

Místní veřejná správa

(el.energie, služby telekom., pošt, palivo, školení, poradenské a právní sl.)

300

Služby peněžních ústavů

15

Ostatní činnost

20

Oprava sochy sv. Václava

20

Likvidace černých skládek

40

CELKOVÉ VÝDAJE ..... 2 871,0 tis.Kč

Rozpočet na rok 2010 byl navržen jako vyrovnaný.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 25 únor 2010 )