Ustavující schůze ZO

Ve středu 10. listopadu 2010 od 18:00 hodin

se bude konat v zasedací místnosti OÚ ve Stránce

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

nově zvolených zastupitelů obce.

Program:

1) Zpráva volební komise o výsledku voleb

2) Slib nově zvolených zastupitelů

3) Volba starosty a místostarosty

4) Volba výborů a komisí

5) Diskuze