Rozpočet SOK na rok 2012

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na příští rok:

Příjmy 1 531 000
Výdaje 965 000
Saldo (P - V) + 566 000
Financ. – pol. 8115 změna stavu na bank.úč. ..- 566 tis. Kč

Podrobnější rozpis zde ve formátu pdf

Vyvěšeno: 4. prosince 2011
Sejmuto: