Pořízení územního plánu obce

Pořízení územního plánu obce Stránka

Věc: Oznámení občanům o záměru pořízení územního plánu obce

Obec připravuje pořízení nového územního plánu obce

Vzhledem ke skutečnosti, že pořízení územního plánu je časově i organizačně náročnou záležitostí, upozorňujeme v předstihu občany na možnost uplatňování podnětů na uspořádání a rozsah zastavitelného území obce, o kterou mohou vlastníci pozemků požádat. Žádost s uvedením požadavku na účel využití pozemků zašlete obecnímu úřadu Stránka do 5. srpna 2012.

Záměr je možno dále konkretizovat jeho zakreslením do katastrální mapy, popř. přiložením situace stavby, jejíž umístění je příčinou žádosti vlastníka pozemku o vymezení zastavěného území.

Požádat o zařazení pozemku do zastavitelného území mohou majitelé pozemků i později a to na podkladě výzvy, která bude formou obecní vyhlášky, zveřejněna bude cca v září - říjnu 2012.

Starosta obce Stránka Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 25 červenec 2012 )