Rozpočet 2013

Vyvěšeno 20. 2. 2013

Rozpočet na rok 2013 byl navržen jako vyrovnaný.

Příjmy celkem ... 3.060.214

Výdaje celkem ... 3.060.214

ROZPOČET 2013

PŘÍJMY                                

v tis.

Daň z příjmu fyzických osob 

350

Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti

15

Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy   

40

Daň z příjmu právnických osob

400

Daň z přidané hodnoty          

750

Poplatky za odpady               

110

Poplatky za psy                     

4

Poplatky za užívání veřejného prostranství

1

Odvody z loterií a výherních her           

5

Správní poplatky                   

1

Daň z nemovitostí                  900

900

Dotace – volby                      

14,59

Dotace – neinvestiční příjmy ze st. rozpočtu

54,36

Dotace – z úřadu práce za VPP            

110

Dotace – investiční – doplatek z r. 2012

118,664

Příjmy z kultury                     

3

Nájem z bytu                        

24

Nájem z nebytových prostor                

2,4

ECO-COM – příjmy za třídění odpadu  

20

Půjčovné – požární žebřík, traktor        

4

Pronájem z pozemků            

32

Pronájem nebyt. prostor – kadeřnictví

1,2

Úroky z vkladů                       

100

PŘÍJMY  CELKEM … 3.060.214 Kč

 

VÝDAJE                               

v tis.

Opravy silnic          

100

Dopravní obslužnost             

25

Provoz čističky, odpadní vody

70

Příspěvky na školu                   

50

Příspěvky na kulturu              

40

Příspěvek rybářům                

5

Sportovní vybavení, hřiště    

250

Bytové hospodářství             

50

Nebytové hospodářství         

27,214

Veřejné osvětlení                  

100

Pohřebnictví                          

10

Likvidace komunálního odpadu            

250

Skládky – likvidace                                

50

Veřejně prospěšné práce                     

200

Požární ochrana                                    

250

Zastupitelstvo                       

415

Regionální a místní správa   

500

Služby bankovním ústavům  

20

Ostatní poplatky – Svaz měst a obcí, SOK

8

Zasíťování stavebních pozemků

400

Autobusová zastávka Ostrý  

40

Úprava skalních masivů        

200

VÝDAJE CELKEM …                3.060.214 Kč

Aktualizováno ( Středa, 27 únor 2013 )