Zasedání KV - 8. 10. 2009

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 10. 2009

Přítomni: Milan Hrobár – předseda, Václav Benda, Zdeňka Sklenářova

Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu zápisů ze zasedání zastupitelstva obce za uplynulé období roku 2009 a především plnění usnesení z těchto zasedání.

Dále byla provedena kontrola přidělené dotace a její proúčtování: - dotace na zřízení pracoviště CzechPoint.

Kontrola byla v pořádku, závady nezjištěny.

Zapsal: Milan Hrobár