Zasedání FV - 15. 4. 2009

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 15. 4.2009

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Soňa Grünnerová, Jaroslava Kloudová

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za první čtvrtletí roku 2009.
Paní Bendová - hospodářka obce - předložila ke kontrole pokladní doklady, faktury a bankovní výpisy.

V hospodaření obce nebyly finančním výborem zjištěny žádné závady.

Zapsala: L. Tylová