Zasedání FV - 11. 10. 2012

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 11. 10. 2012

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Marie Čápová, Zdena Sklenářová

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za III. čtvrtletí roku 2012.
Kontrola byla zaměřena především na pokladní doklady, bankovní výpisy, faktury a také vyúčtování náhrad cestovného.

Předložené účetní doklady za výše uvedené období byly shledány bez závad.

Zapsala: L. Tylová