Doba a místo konání voleb

Volby do Zastupitelstva obce Stránka a volby do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje prezident ČR volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí

a stanoví dny jejich konání na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014.

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Starosta obce Stránka podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce se uskuteční:

v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

v sobotu dne 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Počet volebních okrsků: 1

3. Sídlem konání voleb do Zastupitelstva obce Stránka a volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

budova Obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost
pro voliče bydlící ve Stránce, na Tajné a na Ostrém

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR).

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové

Ve Stránce, dne 26. srpna 2014

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Pondělí, 06 říjen 2014 )