Veřejná nabídka - prodej pozemků

Zveřejněno: 28. září 2013

Sejmuto:

Veřejná nabídka na prodej pozemků

1) v Pískové ulici v obci Stránka

Zastupitelstvo obce Stránka rozhodlo dne 25. září 2013 o prodeji pozemků v Pískové ulici v obci Stránka.

Jedná se o tyto pozemky:

č. pozemku 966/22 o výměře 36 m2 - lesní pozemek

č. pozemku 966/23 o výměře 3 m2 - lesní pozemek

č. pozemku 966/24 o výměře 9 m2 - lesní pozemek

č. pozemku 966/21 o výměře 10 m2 - lesní pozemek

2) u hřiště v obci Stránka

Zastupitelstvo obce Stránka rozhodlo dne 25. září 2013 o prodeji pozemku u hřiště v obci Stránka.

Jedná se o pozemek č. pozemku 650/2 o výměře 39 m2 - ostatní plocha

Ve Stránce dne 28. 9. 2013

Starosta obce Stránka - Štefan Dvorščík