Zasedání FV - 12. 4.2006

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 12.4.2006

 

Přítomni: Jaroslava Kloudová – předseda, Marie Čápová, Jitka Vysloužilová

 

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za I. čtvrtletí roku 2006.
Hospodářka paní Bendová předložila pokladní doklady, faktury a bankovní výpisy.

Finanční výbor neshledal žádné závady v hospodaření obce.

 

Zapsala: J. Kloudová

 

 

Aktualizováno ( Středa, 26 listopad 2008 )