Svoz na kořenové čístírně

Po rozšíření kořenové čistírny o odkalovací zařízení, kdy bude možno vyvážet i odpadní kaly přímo ze septiků, bude svoz zajišťován fekálním vozem obce Stránka a provoz na kořenové čistírně se bude řídit provozním řádem čistírny.

Kompletní článek o funkci a využití kořenové čistírny v Mělnickém deníku

Zodpovědnou a proškolenou osobou je starosta obce Štefan Dvorščík.

Kdo bude mít zájem o odvoz odpadů z domovní jímky muže si tuto službu objednat na OÚ ve Stránce nebo na telefonním čísle 724 811 689 (starosta obce).

Cena za odvoz jednoho fekálního vozu je pro občany a chalupáře obce Stránka (Tajná, Ostrý) stanoven na 400,- Kč.

Aktualizováno ( Sobota, 29 srpen 2015 )