Zasedání KV - 6. 4.2006

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 6.4.2006

Přítomni: Václav Benda — předseda, Milan Hrobár, Marie Dvorščíková

Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a kontrolu usnesení z 1.zasedání Obce Stránka ze dne 15.2.2006.
Kontrolní výbor dále provedl namátkovou kontrolu pokladních dokladů za I. čtvrtletí.

Kontrolní výbor nemá žádné připomínky ke kontrolovaným dokladům..

Zapsal: V. Benda