Oprava drobných památek v obci

Obec Stránka bude opravovat kamenný podstavec s křížem u vodojemu a kapličku sv. Jana Nepomuckého u hospůdky pí. Maximové.

Bylo požádáno o dotaci z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje. K této žádosti bylo nutno přiložit také vyjádření Národního památkového úřadu, který opravu obou drobných památek doporučil.