Zasedání KV - 17.10.2006

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 17.10.2006

Přítomni: Václav Benda – předseda, Milan Hrobár, Marie Dvorščíková

Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a plnění usnesení z těchto zasedání.
Kontrolní výbor zaměřil především na kontrolu proúčtování přidělené dotace: - dotace na opravu budovy a oplocení obecního úřadu
Dále kontrolní výbor prohlédl pokladní doklady a výpisy z účtu za období od ledna do září 2006.

Komise v žádném z předložených dokladů neshledala závady.

Zapsal: Václav Benda

Aktualizováno ( Středa, 26 listopad 2008 )