Závěrečný účet - rok 2015

Zveřejněno: 27. 5. 2016

Závěrečný účet obce Stránka za rok 2015

Rozpočet obce byl schválen 11. 3. 2015 jako vyrovnaný rozpočet. Během roku byl upraven 3 rozpočtovými opatřeními. K 31. 12. 2015 hospodařile obec s přebytkem ve výši 526 684,26 Kč.

Celé znění Závěrečného účtu obce Stránka za rok 2015 v pdf - 4 str. - 3,3 MB

Příloha - Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 v pdf - 8 str. - 4,6 MB

Aktualizováno ( Sobota, 28 květen 2016 )