Odkoupení nemovitostí od Řádu sv. Augustina

Článek na webu Českého rozhlasu a rozhovor se starostou obce a paní Sidonií Puchrikovou:

Zpráva starosty obce Stránka Štefan Dvorščíka o odkoupení nemovitostí:

Od dubna 2016 probíhala jednání mezi mnou a hospodářem restitucí Řádu sv. Augustina p. Marcelem Černým o odkoupení nemovitostí a přilehlých pozemků obcí Stránka od Řádu sv. Augustina. Po vzájemné dohodě p. Černý zajistil veškeré odhady na uvažované nemovitosti a pozemky. Tyto odhady zajišťovali odhadci, kteří pracují pro Řád sv. Augustina i v jiných obcích ČR.

Které pozemky byly předmětem jednání a odhadů: zastavěná plocha a část nádvoří s budovou zámku a přistavěného skladu, ostatní a manipulační plocha se třemi kůlnami k chovu domácího zvířectva a dále ovocný sad a zahrada o celkové výměře téměř 20 000 m2.

O probíhajících pracích na těchto odhadech a o cenách odhadů mě p. Černý pravidelně informoval. Po shromáždění veškerých informacích o cenách odhadů jsem svolal poradu zastupitelstva obce a informoval je o možnosti odkoupení zámku a přilehlých pozemků od Řádu sv. Augustina. Po důkladném projednání v zastupitelstvu a zvážení finančních možností naší obce, jsme se rozhodli o dalším jednání. Zastupitelstvem mi byl dán mandát k dohodnutí, co nejvýhodnější ceny celého kontraktu. Odhady pozemků a nemovitostí jsme konzultovali s dalšími odhadci, kteří pracují dlouhodobě pro obec. Byl učiněn závěr, že původní odhady jsou opodstatněné a především výhodné pro obec. Vzhledem k tomu, že veškeré stavby jsou ve špatném stavu, tak jsem požadoval snížení ceny oproti učiněným odhadům.

P. Černý nemohl o výši ceny rozhodnout sám, tak zajistil schůzku v pondělí 20. 6. 2016 s delegátem pověřeným generálem OSA panem Juanem Ignacio Provecho Lopezem v klášteře při kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1. Na této schůzce jsme se s p. Juanem Lopezem dohodli na celkové ceně ve výši 4 500 000 Kč. Tato cena je podstatné nižší než předložené odhady nemovitostí a pozemků ve prospěch obce. Při jednání mi byla nabídnuta možnost vyměnit nemovitosti za lesy, které obec vlastní. Tuto možnost jsem odmítl s tím, že finanční situace obce je stabilní a taková, že obec může mít lesy i zámek.

Kupní smlouvu a návrh na vklad práv do katastru nemovitostí vypracoval pro obec Stránka a Českou provincii Řádu sv. Augustina pan Jaroslav Slunéčko. S touto smlouvou p. Slunéčko podrobně seznámil dne 10. 8. 2016 zastupitelstvo obce a zodpověděl dotazy zastupitelů a občanů. Zastupitelstvo obce smlouvu na témže zasedání schválilo.

V pátek 12. 8.2016 v 10.00 hod. v kostele sv. Tomáše na Malé Stráně jsem s p. Juanem Ignacio Provecho Lopezem společně podepsali smlouvu. Na zpáteční cestě z Prahy jsem ji předal i s vkladovým listem na Katastrálním úřadu v Mělníku.

Jaké má obec záměry s nemovitostmi a pozemky?

V budově zámku je šest bytových jednotek, které po opravách a rekonstrukcích, bude možno pronajímat. Dále v tomto objektu jsou prostory na sklady a další využití. Na opravu budovy a bytů budou vypracovány žádosti o dotace.

Zahrada a manipulační plocha o výměře cca 17 000 m2 bude využita jako plocha veřejné zeleně, kompostárna listí a drtě odpadových dřevin. Ve spodní části zahrady do budoucna mohou být po úpravách a změnách Územního plánu obce vytýčeny stavební parcely.

Toto rozhodnutí o odkoupení zámku a pozemků není počinem na jedno volební období, ale dlouhodobým aktem, který ale umožňuje budoucím zastupitelům realizovat určité plány a záměry. Nutno říci, že volené orgány obce Stránka, když se budou chovat tak, jak ukládá zákon – s péčí správného hospodáře, se nebudou určitě nudit.

Článek J. Říhy v Mělnickém deníku a Mšenských novinách

Aktualizováno ( Úterý, 18 říjen 2016 )