14. 10. 2016 - Záměr - prodej pozemků

Vyvěšeno: 14. 10. 2016

Záměr obce Stránka

prodat dva oddělené pozemky z parcely č. p. 4/1 a 5/1 - geometrický plán č. 147-77/2016

Zastupitelstvo obce Stránka na svém zasedání dne 12. 10. 2016 rozhodlo o prodeji dvou oddělených pozemků:

č.p. 4/4 a 4/5 z pozemku zahrady u zámku č.p. 4/1 a 5/1.

Tyto pozemky si pronajímali občané 35 let a požádali o odkoupení těchto pozemků.

Nákres geometrického plánu v pdf 0,6 MB

Štefan Dvorščík - starosta obce Stránka