Schůze ZO č. 8 - 30. 11. 2016

Ve středu 30. listopadu 2016

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

 

1) Projednání studie obnovy veřejné zeleně na zahradu u zámku č. parcely 4/1 z prioritní osy 4.4 z Operačního programu životního prostředí a EU fondů

2) Projednání nabídky na zaměření budovy zámku a cenové nabídky na různé dotační tituly

3) Projednání prodeje oddělených pozemků 4/4 a 4/5 z parcely 4/1

4) Příprava Předvánočního posezení pro seniory v sobotu 10. prosince 2016 v místní hospodě ve Stránce

a další ...

Zápis ze zasedání č. 8 - 30. 11. 2016