Schůze ZO č. 3 - 12. 4. 2017

Ve středu 12. dubna 2017

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

 

1) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

2) Informace o stavu veřejnéhopořádku v obvodu Policie ČR OOP Mšeno za rok 2016

3) Projednání opravy kapličky sv. Jana Křtitele ve Stránce

4) Výběr firmy na celkovou opravu střechy a plechování budovy zámku

a další ...

Zápis ze zasedání č. 3 - 12. 4. 2017