Návrh závěrečného účtu - rok 2016

Zveřejněno: 1. 6. 2017

Návrh závěrečného účtu obce Stránka za rok 2016

Rozpočet obce byl schválen 2. 3. 2016 jako vyrovnaný rozpočet. Během roku byl upraven 3 rozpočtovými opatřeními. K 31. 12. 2016 hospodařile obec se ztrátou ve výši 3.248.607,67 Kč.

Celé znění Závěrečného účtu obce Stránka za rok 2016 v pdf - 4 str. - 0,8 MB

Příloha - Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016 v pdf - 9 str. - 0,9 MB

Aktualizováno ( Čtvrtek, 01 červen 2017 )