27. 12. 2017 - Rozpočtové opatření a rozpočet SOK

Vyvěšeno: 27. prosince 2017

Sejmuto:

Schválené rozpočtové opatření SOK č. 4/2017 a schválený rozpočet SOK na r. 2018.

V listinné podobě jsou oba dokumenty k nahlédnutí v sídle Sdružení obcí Kokořínska – v úředních hodinách na adrese Řepín, Hlavní 8.