Doba a místo konání 2. kola volby prezidenta ČR

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta

Starosta obce Stránka podle § 34 zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1) 2. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

- v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a

- v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hod. do 14,00 hod.

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v zasedací místnosti O.Ú. ve Stránce (1. patro) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu u O.Ú. ve Stránce.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech 2. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

Ve Stránce dne 16. 1. 2018

Starosta obce Stránka: Dvorščík Štefan

Aktualizováno ( Pátek, 19 leden 2018 )