Schůze ZO č. 2 - 7. 2. 2018

Ve středu 7. února 2018

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

 

1) Projednání dodatku č. 3 ke smlouvě pronájmu zemědělských pozemků z roku 2006

2) Projednání stavebních prací a výměny oken na budově zámku - výběr dodavatele

3) Příprava rozpočtu na rok 2018

a další ...

Zápis ze zasedání č. 2 - 7. 2. 2018