Doba a místo konání voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Stránka podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce se uskuteční:

v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

v sobotu dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

budova Obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost
pro voliče bydlící ve Stránce, na Tajné a na Ostrém

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Ve Stránce, dne 18. září 2018

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Čtvrtek, 20 září 2018 )