Jmenování zapisovatelky

Volby do Zastupitelstva obce Stránka konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Jmenovaní zapisovatele okrskové volební komise

 

V souladu s ustanovením § 15 písm. f) ve spojením s ustanovením § 17 odst.6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,

jmenuji

paní Bártovou Markétu, trvalý pobyt Zamachy 33, jako zapisovatelku okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1. se sídlem Stránka č.p. 70 pro volby do Zastupitelstva obce Stránka, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018.

Ve Stránce dne 20. 8. 2018

Dvorščík Štefan - starosta obce Stránka

 

Aktualizováno ( Středa, 22 srpen 2018 )