Oplocení „panské“ zahrady

Červen 2018

Zahájení revitalizace „panské“ zahrady - první etapa: kácení náletových dřevin a stavba nového oplocení celé zahrady