Nová el. přípojka zámku

Od září 2018 má budova stráneckého zámku svoji přípojku elektřiny. Doposud byl zámek připojen na trafo Zemědělské společnosti a nájemníci platili el. enrgii z odpočítavacích elektroměrů společnosti.
Při celkové rekonstrukci bytů v zámku budou také modernizovány el. rozvody, kdy každý byt bude mít svůj elektroměr a nájemníci budou platit spotřebu přímo dodavateli.
Přípojka se zdržela o osm měsíců, protože musel být vypracován nový projekt a kabelové vedení je nyní vedeno přes pozemky řádu Augustiánů. Nutno poděkovat panu Černému, který vyřizuje tyto záležitosti za řád Augustiánů, za jeho vstřícný přístup.