Revitalizace „panské“ zahrady

V červnu 2018 byla zahájena revitalizace zahrady, která patří k budově zámku.

V 1. etapě byly vykáceny náletové dřeviny a budováno nové oplocení celé zahrady. Koncem listopadu byl plot a vstupy do zahrady dokončeny a bylo potřeba vyklidit pokácené větve a nálety.

V loňském roce neprobíhaly pouze práce na budově zámku, ale také čištění ovocné zahrady („panské“), která k zámku patří. V zahradě se neprováděly žádné úpravy a práce více jak 70 let. Ovocné stromy, které jsou ještě zdravé, byly ponechány a staré, poškozené a nemocné vykáceny. Bylo nutné plochu zahrady zbavit náletových dřevin a nežádoucích křovisek.

Pokácený materiál, po dohodě se starostou Mšena, pracovníci města sváželi na obrovskou hromadu, kde bude lepší přístup pro další zpracování. Zde budou větve a křoviska seštěpkovány a poslouží jako topný materiál v základní škole.

V letošním roce budou vytrhány kořeny stromů a křovin a dokončena celková úprava zahrady. Po dlouhých letech bude opět zahrada zahradou, namísto neprostupného houští a křoví.

Aktualizováno ( Úterý, 22 leden 2019 )