Schválený závěrečný účet - rok 2018

Zveřejněno: 6. 6. 2019

Schválený závěrečný účet obce Stránka za rok 2018

Celé znění Schváleného závěrečného účtu obce Stránka za rok 2018 v pdf - 7 str. - 1,3 MB

Příloha - Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 v pdf - 9 str. - 2,6 MB

Další přílohy v pdf:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - FIN 2 - 12 (15 stránek - 2,5 MB)

Příloha - 19 str. 2,5 MB

Rozvaha - 5 str. 0,5 MB

Výkaz zisků  a ztrát - 3 str. 0,5 MB

Aktualizováno ( Sobota, 22 červen 2019 )