Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za vyhledání, zpracování a poskytnutí informace

 

1. Pořizování kopií a listin pro občany:

kopírování A4 jednostranné 3,- Kč

kopírování A4 oboustranné 4,- Kč

2. Pořizování dokumentů jako tisků z tiskáren u PC:


jednostranný tisk A4 3,- Kč

oboustranný tisk A4 4,- Kč

 

 

3. Vyhledání a zpracování informací zaměstnancem OÚ


není účtováné

 

 

4. Cena nosiče dat, na kterém může být informace poskytnuta

 

5. Ostatní provozní a režijní náklady

 

Aktualizováno ( Úterý, 10 březen 2009 )