Zasedání FV - 7. 1.2009

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 7. 1.2009

Přítomni: Lenka Tylová – předseda, Soňa Grünnerová, Jaroslava Kloudová

 

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za poslední čtvrtletí roku 2008.
Byly předloženy všechny finanční doklady (pokladní doklady, faktury, bankovní výpisy) za celý uplynulý rok 2008.
Zároveň byla provedena kontrola plnění rozpočtu za r. 2008.

Kontrola všech předložených účetních dokladů proběhla bez závad, hospodaření Obce Stránka za rok  2008 bylo v pořádku.

 

Zapsala: L. Tylová

Aktualizováno ( Sobota, 11 červenec 2009 )