Zasedání FV - 8.10.2008

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 8. 10.2008

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Soňa Grünnerová, Jaroslava Kloudová

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za III. čtvrtletí roku 2008.
Kontrola byla zaměřena především na pokladní doklady, bankovní výpisy, faktury přijaté i vydané, vyúčtování cestovného.

Všechny předložené účetní doklady byly shledány bez závad, hospodaření obce za III. čtvrtletí roku bylo v pořádku.

Zapsala: L. Tylová

Aktualizováno ( Sobota, 11 červenec 2009 )