Oznámení o územním a stavebním řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

5. května 2011 od 10:00 hod. v kanceláři OÚ Stránka

ČEZ Distribuce, a.s.
dne 22. 3. 2011 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

''Stránka - KvN, nová TS U statku, NN, KNN''
IE-t2-6002532
Stránka

Celé znění veřejné vyhlášky v pdf

Vyvěšeno: 1. 4. 2011

Aktualizováno ( Čtvrtek, 22 březen 2012 )