Zasedání KV - 4. 11. 2010

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 4. 11. 2010

Přítomni: Václav Benda – předseda, Mária Dvorščíková, Soňa Grünnerová

Předmětem kontroly KV byly zápisy ze zasedání zastupitelstva obce za období od června do října roku 2010 a především plnění usnesení z těchto zasedání.

Dále byla provedena namátková kontrola pokladních dokladů a vyůčtování cestovních náhrad.

Všechny kontrolované doklady byly v pořádku, nebyly zjištěny žádné závady.

Zapsal: Václav Benda