SOK - závěrečný účet a zpráva 2013

Vyvěšeno: 21. 5. 2014

Sejmuto:

Závěrečný účet SOK za rok 2013- (190 kB ... pdf)

Výsledek hospodaření /schodek/ ......... 117.578,46 Kč

Zpráva o přezkoumání hospodaření SOK za rok 2013 - (5,0 MB ... pdf)

Nebyty zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písmeno a zák.č. 420/2004 Sb. v platném znění)

Aktualizováno ( Čtvrtek, 05 červen 2014 )